In verband met de maatregelen van het kabinet om het Corona virus te stoppen, worden in de maand maart alle grote activiteiten in de Sprong stopgezet. Over de kleinere bijeenkomsten voert het bestuur nog overleg met de verschillende verenigingen en gebruikers. Twijfelt u of een activiteit doorgaat neem dan contact op met de betreffende vereniging.

Wij gaan ervan uit dat iedereen, indien een activiteit door gaat, de afgesproken maatregelen betreffende verkoudheid, koorts, hoesten en handen wassen en schudden in acht neemt. Dit geldt uiteraard ook voor onze medewerkers en het bestuur.